Welkom bij Bol & Grosveld Tilburg
Winkelwagen - € 0

U heeft geen producten in uw winkelwagen

 

 

Garantie

Garantiebepalingen bij aanschaf van een piano of vleugel:

1. Garantie
1.1 Grosveld piano’s en vleugels garandeert dat uw piano of vleugel probleemloos
speelt en vrij is van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt
uit deze garantiebepalingen;
1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door op schrift staande eigenaar van
de betreffende piano c.q. vleugel en deze garantie is niet overdraagbaar;
1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 en 5.
2. Garantieperiode
2.1 Door Grosveld piano’s en vleugels verkochte nieuwe piano’s en vleugels en Yamaha
occasion piano’s en vleugels worden gedurende 5 jaar gegarandeerd op constructie- en/of
materiaalfouten; andere occasion piano’s en vleugels hebben een kortere garantietijd, afhankelijk
van de kwaliteit en de leeftijd.
2.2 Op onderdelen die aan normale gebruiks-slijtage onderhevig zijn, zoals lak,
scharnieren, toetsen, hamers, toetsmechaniek en snaren wordt geen garantie
gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
3. Garantie-uitsluitingen
3.1 Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het instrument en gebruik dat niet
overeenkomstig met de bestemming is;
3.2 Geen aanspraak op garantie kan worden gemaakt indien de volgende
voorwaarden niet in acht zijn genomen:
- onderhoud c.q. reparaties zijn namens een vakhandelaar uitgevoerd;
- het instrument dient minstens éénmaal per jaar gestemd te worden (voor een
aangenaam geluid en spel wordt tweemaal stemmen per jaar geadviseerd);
- zorg altijd voor voldoende vochtigheid in de ruimte waar het instrument staat.
Een goede vochtigheid varieert tussen de 45% en 70%. Controleer dat liefst
regelmatig met een hygrometer;
- radiatoren of andere verwarmingselementen dienen zo ver van het
instrument verwijderd te zijn, dat warmtestraling geen directe invloed heeft;
- Laat om de vijf jaar uw instrument grondig nazien, schoonmaken, opnieuw
afregelen en als u veel speelt, hamerkoppen schuren en intoneren;
Indien u deze raadgevingen/voorwaarden opvolgt zal uw piano of vleugel in
optimale staat blijven en u veel speelplezier verschaffen.
4. Garantie-onderdelen en montage
4.1 Grosveld piano’s en vleugels verplicht zich bij gebleken ondeugdelijkheden van
het instrument dit te verhelpen zonder berekening van kosten;
4.2 Bij gebleken materiaal en/of constructiefouten gebreken, die niet afdoende of
duurzaam hersteld kunnen worden mag de koper dit instrument omruilen voor
een gelijkwaardig instrument.
5. Indienen van een claim
5.1 Claims onder deze garantie dienen onder overlegging van een garantiecertificaat
of aankoopbewijs te worden ingediend.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Grosveld piano’s en vleugels strekt zich nooit verder
uit dan is omschreven in deze garantiebepalingen. Iedere aansprakelijkheid van
Grosveld piano’s en vleugels voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

* terug naar bovenkant pagina