Disclaimer

Kamer van Koophandel
Piano en Vleugelhandel Grosveld is een handelsnaam van Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. Piano en Vleugelhandel Grosveld staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18059784.

Inhoud
De door Piano en Vleugelhandel Grosveld verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Piano en Vleugelhandel Grosveld kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Piano en Vleugelhandel Grosveld en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Piano en Vleugelhandel Grosveld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Piano en Vleugelhandel Grosveld worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Piano en Vleugelhandel Grosveld.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Piano en Vleugelhandel Grosveld omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.